Školní družina

Provoz školní družiny a základní informace

Provozní doba ŠD je od 6.45 do 7.45 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin 

 

Program ŠD

Ranní družina:

  • Rekreační a zájmová činnost, volné hry, odchod dětí do tříd.

Odpolední družina:

  • 11:40 – 14:00 oběd, odpočinková a zájmová činnost (hry, soutěže, čtení pohádek atd.)
  • 14:00 – 15:00 vycházka do lesa, pobyt a hry na školním pozemku nebo zájmové kroužky (aktivity), v případě nepřízně počasí řízená společná aktivita ve vnitřních prostorách
  • 15:00 – 17:00 rekreační činnost – stolní a společenské hry, zájmová činnost

Rodiče jsou povinni dodržovat tuto stanovenou dobu pro vyzvedávání svých dětí v době 13:00 – 14:00 a 15:00 – 17:00.

Zápis do ŠD

1. září 2023 proběhl oficiální zápis do ŠD pro všechny přihlášené děti, kde zkontrolujeme správnost údajů na zápisním lístku a získáte veškeré potřebné informace. Provoz školní družiny bude zahájen od úterý 5.9.2023. Vyplněné přihlášky odevzdáte přímo třídní učitelce.

V době ředitelského volna a vedlejších prázdnin není v provozu ani školní družina.

 

Poplatek za ŠD

Měsíční poplatek za pobyt dítěte ve školní družině je 400 Kč za měsíc:

Tato částka je hrazena ve dvou platbách na účet ŠD.

  • za 1. pololetí (září – prosinec) částku 1600 Kč se splatností do 30.9.20223,
  • za 2. pololetí (leden – červen) částku 2400 Kč se splatností do 31.1.2024

Číslo účtu ŠD:  251108315 / 0600

 

Kontakt školní družina

Tel.: +420 606 474 166

Dokumenty pro stažení ŠD:

Přihláška do ŠD

Uvolňovací list

ŠVP ŠD

Vnitřní řád ŠD