ZŠ Povýmolí – Škola s přidanou hodnotou

Považujeme za důležité zajistit pro žáky nejen kvalitní výuku, ale také možnost rozvoje širokého spektra talentů a nadání dítěte.

Novinky

Zahájení školního roku 2023/24 – 2. ročník

4. 9. 2023 (PONDĚLÍ) Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 – od 8 hodin v kmenové třídě – bez rodičů. ŠD – nebude v provozu. Třídní učitel předává děti před školou rodičům cca 8.30 hodin. 5. 9. 2023 (ÚTERÝ) Sraz před školou 7:50 – 7:55 hodin (ranní ŠD není v...

Zahájení školního roku 2023/24 – 1. ročník

4. 9. 2023 (PONDĚLÍ) Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 — od 9 hodin před budovou školy, poté v kmenové třídě. ŠD — nebude v provozu. Děti si ze třídy odvádějí rodiče. 5. 9. 2023 (ÚTERÝ) Sraz před školou 7:50 — 7:55 hodin (ranní ŠD není v provozu). V kmenové...

Budu prvňáček – úvodní setkání

Budu prvňáček – úvodní setkání

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, rádi bychom Vás pozvali na dvě úterní setkání "budu prvňáček". Setkání bude probíhat v úterý 6.6. a 13.6. vždy od 16:00 do 16:45. V úterý 13.6. po setkání děti půjdou do školní družiny a pro rodiče budou připraveny ve třídě třídní...

O naší škole

založeno 2022

Škola není pouze výchovnou institucí. Je to místo, kde žáci tráví poměrně velkou část svého dětství a dospívání. Je to prostředí, které významnou měrou formuje mladého dospívajícího jedince.

Proto považujeme za důležité zajistit pro žáky nejen kvalitní výuku, ale také možnost rozvoje širokého spektra talentů a nadání. Poskytnout žákům během výuky, ale i po jejím skončení, prostředí a aktivity pro různorodý a maximální rozvoj jejich potenciálu a osobnosti.

Po skončení vyučování se snažíme žákům nabídnout možnost výběru z rozmanité nabídky kroužků zajišťovaných pod záštitou školy. Naše škola, tak nebude pro žáky jen místem pro studium, ale i kulturním místem, kde by mohli rádi trávit svůj volný čas po skončení vyučování.

Naše motto

Motto školy – „Respektujme Svět“

Vedeme žáky ke zdravému vnímání sebe sama, ostatních lidí, zvířat a věcí, které tvoří náš svět.

Komunikace

Komunikace s rodiči

Rodič je hlavním partnerem vyučujícího, proto je velmi důležitá pravidelná komunikace školy a rodičů.