ZŠ Povýmolí – Škola s přidanou hodnotou

Považujeme za důležité zajistit pro žáky nejen kvalitní výuku, ale také možnost rozvoje širokého spektra talentů a nadání dítěte.

O naší škole

založeno 2022

Škola není pouze výchovnou institucí. Je to místo, kde žáci tráví poměrně velkou část svého dětství a dospívání. Je to prostředí, které významnou měrou formuje mladého dospívajícího jedince.

Proto považujeme za důležité zajistit pro žáky nejen kvalitní výuku, ale také možnost rozvoje širokého spektra talentů a nadání. Poskytnout žákům během výuky, ale i po jejím skončení, prostředí a aktivity pro různorodý a maximální rozvoj jejich potenciálu a osobnosti.

Po skončení vyučování se snažíme žákům nabídnout možnost výběru z rozmanité nabídky kroužků zajišťovaných pod záštitou školy. Naše škola, tak nebude pro žáky jen místem pro studium, ale i kulturním místem, kde by mohli rádi trávit svůj volný čas po skončení vyučování.

Naše motto

Motto školy – „Respektujme Svět“

Vedeme žáky ke zdravému vnímání sebe sama, ostatních lidí, zvířat a věcí, které tvoří náš svět.

Komunikace

Komunikace s rodiči

Rodič je hlavním partnerem vyučujícího, proto je velmi důležitá pravidelná komunikace školy a rodičů.