Zapojili jsme se…

Od srpna 2023 se naše škola zapojila do „Dětského knižního klubu“ nakladatelství Grada. Během roku zákonní zástupci dětí budou moci přes školu objednávat knižní publikace o 20% levněji. https://www.grada.cz/detsky-knizni-klub/dkk/

Ve školním roce 2022/23 se naši prvňáčci spolu s jejich třídní paní učitelkou zapojili do projektu „RECYKLOHRANÍ aneb ukliďme si svět„.  https://www.recyklohrani.cz/cs/