Co nás čeká v příštích letech

Svazková základní škola Povýmolí byla založena na jaře roku 2022.

Zřizovatelem školy je Dobrovolný svazek obcí Povýmolí. Členy svazku jsou obce Úvaly, Květnice, Dobročovice, Přišimasy a Hradešín.

Ve školním roce 2022/2023 přivítala škola své první prvňáčky a každý následující rok k nim přibude další nový 1. ročník.

Škola zahájila svůj provoz 1.9.2022 dvěmi prvními třídami. V jedné byli děti z obcí svazku a ve druhé děti ukrajinské. V určitých vyučovacích předmětech se děti z obou tříd slučovali, aby došlo k lepší integraci ukrajinských žáků, zejména aby se odstraňovala kulturní a jazyková bariéra.

V prvních letech bude škola využívat budovu původní základní školy v Jirnech v ulici Brandýská 45.

Prostory školy byly pro naši školu nově zrekonstruovány a vybaveny moderní výukovou technikou a pomůckami.

Projekt nové školy

Během následujících let bude postavena nová moderní a plně vybavená budova školy na okraji Úval směrem na Škvorec.

U školní budovy bude také hřiště a sportovní hala, součástí školy bude i jídelna nebo odborné učebny.

Projekt počítá také s dopravou ke škole, zajištěny budou autobusy ze svazkových obcí, krátkodobé parkování pro rodiče. Ke škole povedou z okolních obcí cyklostezky.

Škola bude mít rejstříkovou kapacitu 810 žáků, určena bude primárně pro děti z obcí DSO Povýmolí, které se na projektu stavby nové školy finančně podílejí.