Budu prvňáček – úvodní setkání

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
rádi bychom Vás pozvali na dvě úterní setkání „budu prvňáček“.

Setkání bude probíhat v úterý 6.6. a 13.6. vždy od 16:00 do 16:45.

V úterý 13.6. po setkání děti půjdou do školní družiny a pro rodiče budou připraveny ve třídě třídní schůzky.

Děti se budou seznamovat se svými spolužáky, s novým prostředím, hravou formou budou plnit samostatné úkoly a také se budou učit vzájemně mezi sebou spolupracovat.

Děti si s sebou vezmou: pastelky, tužku, přezůvky a případě pití.

Těšíme se na setkání a budoucí spolupráci
Svazková ZŠ Povýmolí