Zahájení provozu školní jídelny a družiny

Dne 5.9. zahájí provoz školní jídelna a školní družina.

V prvních dnech 1.9. a 2.9. bude probíhat zkrácená výuka.