Zvláštní zápis ukrajinských dětí k povinné školní docházce

Ředitel Základní školy Povýmolí (Директор початкової школи Povýmolí) Mgr. Michaela Nilsson Marečková oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону No 67/2022 до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Oznámení o konání zvláštního zápisu / Повідомлення про спеціальний запис

Žádost o přijetí dítěte / Заява про зарахування дитини до початкової школи

Žádost o odklad docházky / Заява про відстрочку обов’язкової шкільної освіти